Сантехника

Ideal Standard

  • Brecor, Ideal Standard
  • Brecor, Ideal Standard
  • Brecor, Ideal Standard
  • Brecor, Ideal Standard
  • Brecor, Ideal Standard
  • Brecor, Ideal Standard

Ние сме изборът на професионалистите. Архитекти и дизайнери спесифицират с нашите продукти важни проекти с високи изисквания: болници, стадиони, емблематични сгради, забележителни хотели и обществени места. Известни с издръжливост и качество, нашите продукти надхвърлят нормите и изискванията на индустриалните стандарти.
Ние смятаме, че сега банята е по-важна от всякога – тя все още е едно ненапълно използвано пространство. Място, в което може да седнеш с чаша вино в ръка, място за релаксация, за игра, за промяна, за освежаване, за обновяване. Банята може да се превърне от едно чисто функционално пространство в пространство за живот.

Разместить на:

Страницы